Katılım Bankaları – Faizsiz Bankalar

2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?

2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?
Bu haber 28 Mayıs 2021 - 19:36 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Bugün yazımıza konu olan 2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır? şeklindeki sorular sigortalı olup vefat eden kişinin varisi olan eşi ve çocuklarına bağlanmaktadır. Ölüm aylığı 2021 yılı itibari ile artış gösterdi ve ilk ödemeler artış yansıtılarak yapılacak.

Toplum arasında Ölüm aylığı şeklinde bilinen e devlet üzerinden Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi menüsü altında ve sigortalı olup vefat eden kişinin eşi ve çocuklarına gerekli şartların sağlanması durumunda aylık maaş halinde verilmesini kapsayan bir uygulamadır. Bu sayede vefat eden kişinin yakınlarının ekonomik anlamda yaşamlarını kolaylaştırmak hedeflenir. Ölüm aylığıyla ilgili şartların devamı halinde her ay boyunca ödenir. Bu maaş tutarları farklılık gösterebilir.

Ölüm Aylığı Alma Şartları Neler?

2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?
2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?

Ölüm aylığını alabilmeniz için bazı şartlar vardır ve bu şartları yerine getirmeniz gerekir. Buna göre ölüm aylığı alma şartları şu şekildedir;

Ölen ve sigortalı olan kişinin; en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmesi veya ,
4A kapsamında sigortalı olanlar için her türlü borçlanmaları süreleri hariç tutulacak şekilde en az 5 yıldan beri sigortalı olmaları, toplamda da 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olmaları gerekmektedir.

Bunun yanısıra;

Malullük veya yaşlılık aylığı alırken veya malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandığı halde henüz aylığını alamamış, Bağlanmış olan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı şekilde çalışmaya başlaması yüzünden kesilmiş olması durumda olanların vefat eden sigortalıların hak sahiplerine de müracat yapmaları halinde ölüm aylığı bağlanmaktadır.


Ölüm aylığını hakediş olarak alabilmek için 4A sigorta kapsamında olan sigortalılar için ön görülmüş olan her çeşit borçlanma süreleri hariç tutulmak üzere en az 5 seneden bu yana sigortalı olup toplamda 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını bildirmeleri durumunda hem ölen sigortalı tarafından hem de hak sahipleri tarafından yapılacak olan borçlanmalar bu şartlar için engel olmazlar. Ancak 2008 yılından evvel vefat eden sigortalıların 900 gün hesaplamasında borçlanılmış olan tüm süreler dikkate alınmaktadır. Ayrıca kendi hesabına 5510 sayılı kanun çerçevesinde çalışan sigortalıların hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanması için vefat eden sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil olacak biçimde prim ve prime ilişkin her çeşit borçların da ödenmesi gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır?

2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?
2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?

Ölüm aylığı kimlere bağlanır sorusuna en net verilecek cevap ölen kişinin; eşi, çocukları ve anne ve babasıdır. En yakın akrabası olan bu kişiler dışında kimseye bu maaş bağlanmaz. Ölüm aylığı önceliği ise çocuklarından önce vefat eden kişinin eşinin hakkıdır. Belirlenecek oranlar ise eş ve çocuk olması durumunda göre SGK tarafından belirlenir. Ölüm aylığında belirlenecek orana çocukların cinsiyetide etkili olmaktadır.

Ölüm Aylığı Eşe Nasıl Bağlanır?

2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?
2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?

2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır? sorusunun alt başlığında bulunan sorulardan biriside ölüm aylığı eşe nasıl bağlanır sorusudur. Ölüm aylığının vefat eden kişinin eşine bağlanabilmesi için en önemli şartlardan birisi, vefat eden kişinin öldüğü zaman eşiyle resmi nikahının bulunması gerekmektedir. Resmi nikah olmaması halinde ölüm aylığı eşe bağlanmaz. Vefat eden sigortalının eşine yüzde 50, çocuğu olmayan ve aylık bağlanmış olan kadınlara ise çalışmaması ve yabancı ülkede dahil çalışmıyor olması durumunda yüzde 75 oranında ölüm aylığı bağlanmaktadır. Buradaki en önemli faktör vefat eden kişinin öldüğü tarihte resmi nikahının olması durumudur. Eğer vefat öncesinde kişiler boşanmış ise bu durumda ölüm aylığı bağlanmaz. Ayrıca ölüm maaşı sadece kadınlara verilen bir uygulama olmayıp gerekli şartları karşılamaları halinde erkeklerede verilen bir maaş türüdür.

Ölüm Aylığı Çocuklara Nasıl Bağlanır?

2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?
2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?

Çocuklara ölüm aylığı bağlanırken dikkat edilen hususlar cinsiyeti, yaşları, malullük durumları, öğrenim durumları ve medeni halleri gibi bir çok konu üzerinden değerlendirmeye alınır. Bu durumda vefat eden kişinin ailesi olan çocuklarına ölüm aylığının bağlanması için öncelikle 4A kapsamında sigortalı sayılan vefat etmiş sigortalının çocukları için 18 yaş, lise ve dengi eğitim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenime devam etmesi halinde ise 25 yaşına kadar aylık bağlanır. Aylık aldıkları süre içerisinde sigortalı olarak bir yerde çalışsalar bile belirtilen yaşa kadar ölüm aylığı maaşları verilmeye devam eder ve kesintiye uğramaz. Fakat burda önemli faktörlerden biri olan cinsiyet ayrımına göre aylık şartları değişkenlik göstermektedir.

Erkek çocuklar için evli yada bekar olduğu fark etmeksizin yükseköğrenim devam ettirmeleri durumunda 25 yaşına kadar aylık alabilirler. Ortaöğretim eğitimlerini devam ettirmeleri durumunda ise 20 yaşına, herhangi bir eğitim almamaları halinde ise 18 yaşına kadar aylıkları ödenmektedir. Kız çocukları için ise yaş şartı bulunmamaktadır. Burda dikkat edilen en önemli şart ise kendi sigortalılıkları yüzünden aylık almıyor olmaları ve evli olmamalarıdır. Kız çocukları için yaş ya da eğitim şartı aranmaz.

Diğer yandan malul çocuklar için ölüm aylığı bağlanması belli başlı şartları vardır. Sağlık açısından yüzde 60’ını kaybetmiş ve sağlık kurulu tarafından bunun onaylanması yanısıra evli yada berkar, yaş ve eğitim durumlarını dikkate almaksızın ölüm aylığı bağlanmaktadır. Kişide oluşan yüzde 60’lık engelin gerilemesi durumunun tespitinde ise bağlanan ölüm aylığı kesilir.

Anne ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları Neler?

2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?
2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?

Anne ve babaya ölüm aylığı bağlanma şartları için başvurulması halinde bu imkandan yararlanılabilmektedir. 5510 sayılı kanun düzenlemesiyle birlikte vefat etmiş olan sigortalıların anne ya da babasına maaş bağlanabilmesi için 65 yaş altında bulunması durumunda vefat eden sigortalının hak sahibi olan eş ve çocuklarından geriye kalan hisse oranında maaş alabilirler. Bununla birlikte anne ya da babanın aylık net kazançlarının asgari ücretten düşük olması gerekmektedir. Yine aynı şekilde anne ve baba maaşa bağlanabilmesi için ek geliri veya farklı bir maaş almıyor olması gerekmektedir. Diğer yandan vefat eden kişinin anne ve babasının 65 yaş üzeri olması durumunda sigortalının hak sahibi olan eş ve çocuklarından geriye kalan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa dahi ölüm aylığı bağlanmaktadır

2021 Ölüm Aylığı Ne Kadar?

Ölüm aylıkları her sene enflasyon oranına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 2021 yılının ilk 6 ayında belirlenen enflasyon oranı 8,36 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla oluşan bu oran ölüm aylığına yansıyacaktır. Bu kapsamda değerlendirildiği zaman şu an için en düşük ölüm aylığı 541 TL olmuştur. Bununla beraber hak sahipliği oranına göre 1083 TL, 2167 TL, 3250 TL gibi oranlarda ölüm aylıkları güncellenmiştir.

Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?
2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?

Ölüm aylığı başvurusu gerçekleştirebilmek için öncelikle statülere göre başvurular değişmektedir. 4A kapsamında bulunan ölüm aylıklarının ilk olarak bağlama işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. 4B kapsamında yer alan ölüm aylık başvuruları yine sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvuru yapmaktadırlar. 4C kapsamında değerlendirilen ölüm aylıkları ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekir. Buna istinaden başvuru esnasında gelir aylık ödenek talep belgesi ibraz edilmelidir. Bu belgeye aynı zamanda malul çocuklar için sağlık kurulu raporu, hak sahiplerine vasi tayin edilmişse vasi ilamı da eklenmelidir.

E Devlet Üzerinden Ölüm Aylığı Başvurusu Yapılır mı?

Sosyal güvenlik ve Emeklilik hizmetleri müdürlüğü dışında E devlet üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için e-devlet’e T.C. kimlik numaranız ve daha önceden almış olduğunuz e devlet şifrenizle giriş yaparak arama kutusuna “ölüm aylığı bağlama” yazmanız halinde ölüm aylığı ön başvuru formu ekrana gelecektir.

E devlet ölüm aylığı başvuru linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi

Ölüm Aylığı İle Beraber Başka Maaş Alabilmek Mümkün Müdür?

Ölüm maaşı yanısıra 3 maaşa kadar aylık alabilme imkanınız var. Bunlar dul maaşı, yetim aylığı, kendi emekli maaşı şeklinde alınabilmesi mümkündür. Fakat alınacak olan bu maaşların hepsinin ayrı sigorta kolundan alınıyor olması maaş bağlanabilmesi için gerekli kriterdir.

Örneklendirecek olursak;

4A sigorta kolundan emekli olmuş ve emekli maaşı alan bir kadın düşünelim. Vefat eden eşinin ise 4B sigorta kolundan olması durumunda emekli olan vefat etmiş kişinin eşi üzerinden dul maaşı alabilmektedir. Bununla beraber yine 4C sigorta koluna bağlı olan babasınında vefat etmesi durumunda, vefat eden baba yoluyla yetim maaşıda alması mümkündür. Sonuç itibari ile toplamda 3 aylık alabilmesi mümkün olacaktır.

Ölüm Aylığının Neden Kesilir?

Ölüm aylığının kesilmesine neden olacak durumlar şu şekildedir:

  • Dul kalan ve dul maaşı alan bir kadının yeniden evlenmesi halinde ölüm aylığı kesilir.
  • Ebeveyn olan bir kişinin vefat etmesi durumunda 18 yaşını dolduran erkek çocukların aylığı kesilmekle birlikte eğitim hayatını devam ettirmeleri durumunda 25 yaşını doldurmasıyla birlikte aylıkları kesilir.
  • Ölüm aylığı alan çocukların ise eğer bir hastalık yani maluliyetinin olması durumunda aylıkları maluliyetlerin yani hastalığın ortadan kalmasıyla birlikte aylıkları kesilir.
  • Ebeveyni ölen kız çocuklarının maaşlarının kesilebilmesi için evlenmesi ya da sigortalı bir işe başlamış olması gerekmektedir. Evlenmemesi ve bir işe başlamaması halinde ömrü boyunca ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.
  • Anne ve babanın belirtilen kriterlere uygunluğunun olmaması ve 65 yaşın üstünde olmaması durumunda ölüm maaşı kesilmektedir.


Ölüm Aylığı Hangi Durumda Geri Alınır?

5510 sayılı kanunun 96. ile ölüm aylığının tekrardan alınabilmesi hali açıkca belirtilmektedir. Alınan ölüm aylıklarının fazla ya da haksız bir sebepten dolayı alındığının tespitinin yapılması halinde, yapılan tüm ödemelerin geri talebi olacaktır.

Ölüm Aylığı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ölüm aylığının pay edilme oranları aşağıdaki gibidir:

  • Vefat eden kişinin çocuğu olması ve dul kalması durumundal eşlere %50 oranında, çocuğu olmayan kişiler için ise %75 oranında aylık bağlanmaktadır.
  • Dul kalan kişinin 2 çocuğunun olması durumunda; dul kalan kişiye %50, çocukların ise her birine %25 oranında maaş verilmektedir.
  • Çocuklara tanımlanan maaşların cinsiyet veya medeni durum gözetmeksizin aynı oranda verilmektedir.


Ölüm Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet uygulaması üzerinden kolay bir şekilde ölüm maaş sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr linki üzerinden e devlet giriş bilgileriniz ve şifrenizle ile giriş yaptıktan sonra arama butonu bölümüne ölüm aylığı yazarak çıkan sorgulama ekranından durumunu takip edebilirsiniz. E devlet şifresi olmayan vatandaşların PTT aracılığıyla 2 TL yada mobil bankacılık aracılığıylada şifre temini yapılabilir. E devletten ölüm aylığı bölümünü bulamayanlar için e-hizmetler sekmesi altında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu seçilmelidir. Ölüm Yardımı ve Dul/Yetim Aylığı Talebi başlığına tıklanarak başvuru takibi gerçekleştirilebilir.

2021 Ölüm Aylığı Maaşı Ne Kadar, Kimlere Bağlanır? Yazımızın sonuna geldik. Konuyla alakalı yorumlarınızı yazımızın altında bulunan yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER